gototopgototop

Effective solutions

Reklamný prúžok
banner-title1banner-title2banner-title3
O nás

EDICO SK, a.s. pôsobí na trhu s informačnými technológiami od roku 1990. Spoločnosť sa pri svojom rozvoji venovala grafickým a geografickým informačným systémom spolu so spracovaním digitálnych obrazov. Postupne prešla rôznymi zmenami a postupne sa vyprofilovala do dnešnej podoby popredného dodávateľa integrovaných riešení a informačných systémov pre priemysel, energetiku, štátnu správu a samosprávu a pre inštitúcie kultúrneho dedičstva. Riešenia sú postavené jednak na vlastnom vývoji, ako aj na aplikačných produktoch tretích strán.

Spoločným menovateľom všetkých riešení je informácia. Každá spoločnosť má svoje know–how a množstvo informácií uložených v rôznej podobe. Buď v podobe papierového dokumentu, buď sa jedná o rôzne grafické alebo negrafické údaje, rôzne dáta, zdroje pamäťových a fondových inštitúcií. Dnes sú to už predovšetkým elektronické dokumenty.

Cieľom riešení je uchovanie a správa dát, manipulácia s nimi, archivácia ako aj sprístupnenie archivovaných dát, evidencia, ochrana a distribúcia dokumentov. V súčasnej digitálnej ére je prioritným prevod dát do elektronickej podoby – ich digitalizácia.

Dôkazom kvality riešení spoločnosti je aj dlhoročná spolupráca so spoločnosťou Slovnaft – MOL. Koncom 90-tych rokov EDICO SK, a.s. vyriešila okrem iného pre Slovnaft problematiku evidencie a riadenie technickej a technologickej dokumentácie v elektronickej podobe. Súčasťou neskorších doplňujúcich riešení treba spomenúť aj metodické a metodologické projekty, ktoré Slovnaft vo svojej spoločnosti uviedol do života (metodika skenovania, štruktúra a spôsob získania a používania dát dokumentov v spoločnosti a pod. ...) Všetky tieto riešenia sa dodnes s úspechom využívajú.

V rámci svojich aktivít EDICO SK, a.s. na začiatku nového milénia s úspechom riešila aj systém IS pre zber, správu a manažment environmentálnych informácii pre SPP, a.s..

V roku 2003 sa EDICO SK, a.s. zúčastnila verejnej súťaže na spracovanie systému CEMUZ (Centrálna Evidencia MÚzejných Zbierok).

web_links

 
Domov